Alat Belajar

Alat paling penting untuk belajar bukanlah alat tulis…. tetapi TEKNIK BELAJAR…

~ Osman Affan

 

Comments are closed.